ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η Presspack διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραγωγή συσκευασίας:

  • Τροφίμων σε Υψηλή Θερμοκρασία
  • Τροφίμων σε χαμηλή Θερμοκρασία
  • Φαρμακευτικών Προϊόντων
  • Ποτών
  • Υψηλής Αντοχής