Παραγωγή Συσκευασίας

Η Presspack διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραγωγή συσκευασίας:

Τροφίμων σε υψηλή θερμοκρασία
Τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία
Φαρμακευτικών Προϊόντων
Ποτών Υψηλής Αντοχής