Όφσετ Φύλλου – Λιθογραφία

Η Όφσετ είναι μια εκτυπωτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή κειμένων και εικόνων. Η όφσετ στηρίζεται στην φωτογράφιση του θέματος στην επιφάνεια μεταλλικών εκτυπωτικών πλακών με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει την διαφορετική χημική συμπεριφορά των διάφορων περιοχών της επιφάνειάς τους. Η μέθοδος έχει επίσης χαρακτηριστεί ως Λιθογραφία για ιστορικούς λόγους.
Η Μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για:
Βιβλία
Εφημερίδες
Περιοδικά
Αφίσες
Διαφημιστικά Έντυπα