Κοπή, Δίπλωση και Βιβλιοδεσία

Βιβλιοδεσία είναι η συρραφή των φύλλων ενός χειρογράφου ή εντύπου και η ένωσή τους με προστατευτικό κάλυμμα, ώστε να πάρουν μορφή που να διευκολύνει την ανάγνωση και να προστατεύονται από τη φθορά.
Η Presspack διαθέτει όλα τα απαραίτητα μηχανήματα κοπής, συμπίεσης και κόλλησης.
Η βιβλιοδεσία διαφοροποιείται τόσο από των αριθμό των αντιτύπων και των σελίδων, όσο και από την τελική χρήση.