ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗ

Η προεκτύπωση αφορά το κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας το οποίο προηγείται της εκτύπωσης.

Διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία σχεδιασμού εντύπων και συσκευασίας καθώς και εργαλεία για την επεξεργασία εικόνας.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε:

  • Σχεδιασμό διαφημιστικών εντύπων, εταιρικών καρτών και καταλόγων.
  • Σχεδιασμό λευκωμάτων, ημερολογίων, εξώφυλλων και βιβλίων.
  • Σχεδιασμό προϊόντων συσκευασίας.
  • Σχεδιασμό Ετικετών
  • Σχεδιασμό Λοιπών Προϊόντων